Теми:
  1. Kомпютърни програми

  2. Прозорец на компютърна програма

  3. Програма Paint.Рисуване с компютър

  4. Програма Paint.Молив,четка,лупа

  5. Програма Paint.Полигон

  6. Програма Paint.Очертаваща линия и фон